Loading...

ساک نگهدارنده غذا طرح جئومتریک پاستلی

سرد و گرم ، درب زیپی ساختار عایق بندی شده جهت حفظ دمای مواد غذایی ، مناسب برای حفظ تازگی میوه و سایر مواد غذایی در یخچال ، سرد و گرم نگه داشتن غذا و... جهت بردن به محل کار ، دانشگاه ، مدرسه و ... قابل شستشو ، جنس : برزنت ، درب زیپی ، سایز : 20x16x15 سانتی

ساک نگهدارنده غذا طرح جئومتریک پاستلی :
- سرد و گرم ، درب زیپی
- ساختار عایق بندی شده جهت حفظ دمای مواد غذایی
- مناسب برای حفظ تازگی میوه و سایر مواد غذایی در یخچال ، سرد و گرم نگه داشتن غذا و... جهت بردن به محل کار ، دانشگاه ، مدرسه و ...
- قابل شستشو
- جنس : برزنت ، درب زیپی
- سایز : 20x16x15 سانتیمتر

طرح ها :